Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

epanastrofa – význam cudzieho slova

opakovanie toho istého slova na konci jedného a na začiatku ďalšieho verša