Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

epidiaskop – význam cudzieho slova

prístroj na premietanie nepriehľadných obrázkov a diapozitívov