Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

epakta – význam cudzieho slova

počet dní medzi posledným novom Mesiaca a prvým januárom, vek Mesiaca vyjadrený v dňoch na rozhraní roka