Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

enzymopatia – význam cudzieho slova

porucha funkcie enzýmov