Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

environmentalistika – význam cudzieho slova

iný názov pre ekológiu, náuku o tvorbe životného prostredia a jej ochrane