Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

enzootia – význam cudzieho slova

hromadné ochorenie zvierat v ohraničenom priestore, nákaza zvierat miestneho rozsahu