Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom svetlo, zornička, život