Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eon - význam cudzieho slova

v geológii najvyššia chronostratografická jednotka