Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eon – význam cudzieho slova

v geológii najvyššia chronostratografická jednotka