Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eonizmus - význam cudzieho slova

sexuálna úchylka prejavujúca sa úsilím prevziať spôsob života druhého pohlavia