Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

epicyklus – význam cudzieho slova

kružnica, ktorej stred sa pohybuje po inej kružnici; kruhová dráha, po ktorej sa podľa geocentrickej sústavy pohybujú planéty