Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eolit – význam cudzieho slova

kamenný artefakt z konca treťohôr; najstaršia časť doby kamennej