Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

epicentrum – význam cudzieho slova

východiskový bod zemetrasenia; miesto ležiace priamo pod miestom výbuchu jadrovej zbrane; ohnisko, stred