Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

epi- – význam cudzieho slova

predpona s významom na-, nad-, po-, pri-