Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

honoris causa – význam cudzieho slova

čestný akademický titul, skratka h.c.