Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hotentot – význam cudzieho slova

človek hovoriaci nezrozumiteľne alebo hlúpo, nechápavý človek, čudák