Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

horizont – význam cudzieho slova

obzor; v geológii vrstva alebo poloha odlišujúca sa nejakým znakom