Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hospital – význam cudzieho slova

nemocnica, špitál; stredoveký ústav pre chorých, chudobných a starých ľudí, útulok pre pocestných, hospic