Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hostia – význam cudzieho slova

omšová oplátka podávaná ako symbol Kristovho tela