Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hotel – význam cudzieho slova

zariadenie na prechodné ubytovanie, spravidla na dobrej až špičkovej úrovni