Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

horror vacui – význam cudzieho slova

strach z prázdnoty