Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hosana – význam cudzieho slova

hebrejský výraz „pomôž!“, „vysloboď!“, v kresťanskej liturgii sláva, pôvodne náboženský prosebný výkrik