Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hospitalita – význam cudzieho slova

pohostinnosť, pohostenie