Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

howgh – význam cudzieho slova

indiánsky výraz znamenajúci „dohovoril som“, „koniec“