Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

horizontalizmus – význam cudzieho slova

vodorovnosť, v architektúre tendencia k prevahe vodorovných línií