Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

horor – význam cudzieho slova

hrôza, strach; umelecké dielo so strašidelnou tematikou