Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hospic – význam cudzieho slova

cirkvou prevádzkovaný útulok pre ľudí v poslednom štádiu nevyliečiteľnej choroby