Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hostel – význam cudzieho slova

útulok, ubytovňa, študentský internát, lacná turistická nocľaháreň