Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

horse power – význam cudzieho slova

konská sila, britsko-americká jednotka výkonu = 745,7 wattov, skratka HP