Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imuno- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom odolnosť, obrana, imunita