Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in natura - význam cudzieho slova

v prirodzenej podobe; skutočne; v potravinách (namiesto peňazí)