Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in abstracto – význam cudzieho slova

všeobecne, odťažito, nekonkrétne