Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in nuce - význam cudzieho slova

v jadre; krátko a stručne povedané