Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in memoriam - význam cudzieho slova

na pamiatku; posmrtne, ako posmrtná pocta