Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in perpetuum - význam cudzieho slova

naveky, navždy