Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in genere - význam cudzieho slova

všeobecne, vôbec