Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in honorem - význam cudzieho slova

k pocte, na počesť