Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imunokompetencia - význam cudzieho slova

schopnosť bunky odpovedať na antigénny podnet