Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in concreto - význam cudzieho slova

v danom, konkrétnom prípade; menovite, v skutočnosti