Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in extenso - význam cudzieho slova

podrobne, obšírne