Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in margine - význam cudzieho slova

na okraji, mimochodom