Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in continuo - význam cudzieho slova

nepretržite, stále, súvisle, priebežne