Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in bianco - význam cudzieho slova

na nevypísanú, prázdnu listinu (sa podpísať)