Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in medias res - význam cudzieho slova

k jadru veci; bez dlhých úvodných rečí