Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

redundancia – význam cudzieho slova

nadbytočnosť, hojnosť