Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reeskompt, reeskont – význam cudzieho slova

ďalší predaj eskontovanej zmenky