Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reeskompt, reeskont - význam cudzieho slova

ďalší predaj eskontovanej zmenky