Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reexport – význam cudzieho slova

vývoz predtým dovezeného tovaru (po úprave a pod.)