Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reflexia – význam cudzieho slova

zrkadlenie, odrážavosť; premýšľanie, zahĺbenie sa, rozjímanie; sebapoznanie; zváženie okolností a súvislostí