Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

refraktor - význam cudzieho slova

veľký šošovkový ďalekohľad; súčasť zariadenia na usmerňovanie svetelných lúčov