Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reflux – význam cudzieho slova

spätný tok