Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reforma – význam cudzieho slova

obnovenie, zmena, náprava, oprava, zlepšenie